. . .

Projekt dekoracyjnych inicjałów pod nazwą Filigran, których autorką była Elżbieta Krużyńska z Ośrodka Pism Drukarskich. Forma graficzna nawiązuje do rysunku historycznych papierniczych znaków wodnych (filigranów) powstawających podczas czerpania papieru z umieszczonych na sicie figur uplecionych z drutu. Projekt ukończony na przełomie lat 1975/6. Wydawca


Skrypty