. . .

Pismo płaszczyznowe Ping-pong zaprojektowane w Ośrodku Pism Drukarskich przez Elżbietę Krużyńską. Pierwsza wersja ukończona została w 1974 roku. Projekt przygotowywno w wariantach pozytywowym i negatywowym, przeznaczonych do produkcji nośników pisma urządzeń do fotoskładu. Autorka korzystała z pomocy fotografa Zenona Renke, z którym w pracowni Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego prowadzili próby rastrowania liter różnej wielkości i z różną liniaturą rastra.Wydawca


Skrypty