. . .

Gaultier jest efektem ponad 5 lat pracy nad krojem pisma inspirowanym moimi ulubionymi twórcami w Europejskiej typografii – Claude Garamondem, Robertem Granjonem oraz Ericiem Gillem.

Założeniem projektu było stworzenie bezszeryfowej antykwy ze wszystkimi dodatkami zarezerwowanymi do tej pory dla krojów szeryfowych. Gaultier oprócz bogatego zestawu znaków zawiera: SmallCapsy, Superscript, Subscript, Ligatury, Ligatury ozdobne, kontekstualne znaki alternatywne, warianty swashowe oraz 5 sposobów wyświetlania cyfr. Upright w formie bezszeryfowej antykwy o delikatnym kontraście koresponduje z ekspresyjną formą kursywy inspirowaną szkieletem Granjona. Gaultier znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie chcemy podkreślić nowoczesność nie zapominając o tradycji. Ostry character całej rodziny świetnie się sprawdzi zarówno w identyfikacjach wizualnych firm jak i składzie dłuższych tekstów. 

Liczba odmian: 20


Inne kroje tego projektanta: