. . .

BRYGADA 1918 to cyfrowy projekt rewitalizacyjny kroju pisma Brygada realizowany dzięki wsparciu programu „Niepodległa” i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inspiracją do działań były matryce znalezione przez Janusza Pawła Tryzno w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Rozbudowana rodzina Brygady 1918 obejmująca 6 odmian dostępna jest do pobrania na zasadzie otwartej licencji. Mamy nadzieję, że poprzez użytkowanie projektu Brygada 1918 przyczyni się do budowania świadomości na temat projektowania krojów pisma – dziedziny o tak istotnym charakterze kulturotwórczym.

Główną ideą przedsięwzięcia było uhonorowanie dziedzictwa typograficznego w żywy sposób. Oryginalnie dostępne były matryce wariantów regular, italic i bold. W celu umożliwienia praktycznego wykorzystania fontu w większej ilości projektów dodane zostały warianty semibold, semibold italic i bold italic. Oprócz przerysowania projektu znaki zostały poprawione, a zestaw dostępnych glifów uległ znacznemu poszerzeniu.

Krój BRYGADA 1918 w każdej z 6 odmian posiada poszerzony zestaw znaków łacińskich, poszerzony zestaw znaków cyrylicy, podstawowy zestaw greki, zestaw znaków alfabetu fonetycznego, 4 warianty cyfr (oldstyle, lining, tabular oldstyle i tabular lining), kapitaliki, symbole walut, znaki matematyczne, oraz szeroki zestaw ornamentów.Inne kroje tych projektantów:

Mateusz Machalski:

Borys Kosmynka:

Ania Wieluńska: