. . .

Krój Kolumbia trafił do międzywojennej Polski aż z Ameryki. Na początku XX w., na podstawie ręcznego liternictwa z okładki „Saturday Evening Post” odlano tam krój w trzech odmianach – dwóch antykwach i kursywie. Następnie, z  amerykańskiej odlewni ATF, Post Oldstyle Roman no. 2 – bo tak brzmi pełna nazwa pierwowzoru – trafił za ocean, między innymi do niemieckiej odlewni Woellmera i  holenderskiego Lettergieterij Amsterdam. Wreszcie dotarł do polskiej odlewni Jeżyńskiego, gdzie funkcjonował pod nazwą Kolonial oraz do odlewni Idźkowskiego, gdzie z kolei nazywano go Columbia (lub Kolumbia). Przy tworzeniu naszej Kolumbii posługiwaliśmy się wzornikami z obu warszawskich odlewni. Kolumbia to szeryfowy krój tytułowy. Dobrze sprawdzi się do składu krótkich treści oraz jako typograficzna para dla Renesansu. Autorami kroju są Ania Wieluńska i Borys Kosmynka.Skrypty