. . .

Pierwowzór kroju Renesans powstał w 1901 r. w berlińskiej odlewni Hermanna Bertholda i otrzymał wówczas nazwę Secession. Występował w kilku odmianach grubościowych i ozdobnych. Jego kopię odlano później w warszawskiej odlewni Idźkowskiego. Nadano jej też nową nazwę – Renesans, która nie miała wiele wspólnego z  rysunkiem liter. Nasza wersja Renesansu bazuje na najgrubszej odmianie z wzorników Idźkowskiego. W stosunku do oryginału jego proporcje zostały nieco zmienione, tak, by lepiej odpowiadały proporcjom Kolumbii.  Renesans to ozdobny krój bezszeryfowy. Ma charakter displayowy – nadaje się do nagłówków, tytułów, na okładkę i plakat. Przeznaczony jest do używania w zestawie z  naszym drugim krojem – Kolumbią. Jego autorami są Ania Wieluńska i Borys Kosmynka.Skrypty