. . .

„Nowy karakter polski” z 1594 roku, autorstwa Jana Januszowskiego, Jana Kochanowskiego i Łukasza Górnickiego był jedną z pierwszych w historii prób zunifikowania systemu zapisu języka polskiego. Wszystkie teksty w nim zawarte, zostały złożone nowym, autorskim systemem - na potrzeby rozważań nad ortografią, Januszowski opracował i odlał dwie nowe czcionki - karakter prosty i pochyły.

Lazarus to rodzina 4 krojów, zdigitalizowanych na podstawie czcionek „Nowego Karakteru”. Praca nad projektem trwała ponad dwa lata i zakładała długie i wnikliwe badania nad oryginałem, opracowanie autorskiej metody digitalizacji oraz znaczną rozbudowę orygianlnych zestawów znaków. Cały proces został opisany w teoretycznej pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Doroty Folgi-Januszewskiej (pdf na stronie www.lazarus.wtf), natomiast kroje powstały jako część praktycznej pracy dyplomowej, pod czujnym okiem Michała Jarocińskiego w Typowej Pracowni. Praca dyplomowa której częścią był Lazarus otrzymała wyróżnienie rektorskie oraz była pokazywana na wystawie najlepszych dyplomów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Coming Out 2017.  

Finalny zestaw krojów składa się z dwóch historyzujących odmian, powstałych na bazie projektu Januszowskiego - Italic i Upright Italic (karaktery prosty i pochyły), z antykwy (regular), która stanowi interpretację atykwy użytej przez Januszowskiego do składu łacińskich tekstów oraz z fraktury, będącej luźną interpretacją czcionki Mytel Polski, która również została wykorzystana przy składzie „Nowego Karakteru”. Wszystkie cztery odmiany posiadają pełen zestaw znaków dla łaciny (WE, CE, SEE), Italic ma bogaty zestaw ozdobnych setów stylistycznych, zaś Regular detaliczne ornamenty i zestaw rączek. Rodzina ze względu na swój historyczny charakter świetnie sprawdzi się w klasycznych sytuacjach, ale nie oprze się również eksperymentom!

Projekt odmian Italic i Upright Italic został dofinansowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Liczba odmian: 4