. . .

Akcydensowa antykwa Helikon o cechach pisma szablonowego zaprojektowana w 1972 roku przez Helenę Nowak-Mroczek pod kierunkiem Romana Tomaszewskiego w warszawskiej ASP oraz w Ośrodku Pism Drukarskich. Projekt był pierwszą w kraju uczelnianą pracą dyplomową z liternictwa drukarskiego. Krój ma odmianę konturową.Wydawca


Skrypty