. . .

Czcionki pisma hebrajskiego o kroju nazywanym Kobiece, wykonane w warszawskiej odlewni czcionek Jan Idźkowski i S-ka. Przykład z katalogu Wzory czcionek żydowskich, Warszawa 1936.Wydawca


Skrypty