. . .

Pismo zaprojektowane w pracowni odlewni czcionek Jan Idźkowski i S-ka w czterech odmianach: po dwie proste i pochyłe. Odlane pierwszy raz w 1938 roku pod nazwą Olza. Produkowane w warszawskiej Odlewni Czionek do czasu jej likwidacji w 1992 roku.Wydawca


Skrypty