. . .

Antykwa Militari zaprojektowana w warszawskim atelier graficznym Anatola Girsa i Bolesława Barcza, pierwotnie pod nazwą Gotyk Nadwiślański. Czcionki odlano w giserni Stanisława Jeżyńskiego w 1937 roku. Wydawca


Skrypty