. . .

Czcionki kursywy z Gisserni Skarbowej w Warszawie prowadzonej przez Augusta Emanuela Glücksberga, a należącej do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Przykład z Wzorów pism i ozdób rozmaitych znajdujących się w Drukarni Skarbowej, 1852.Wydawca


Skrypty