August Emanuel Glücksberg

 

August Emanuel Glücksberg (1804–1894), syn Natana, warszawskiego księgarza, wydawcy i drukarza. Odbył praktykę w paryskiej odlewni czcionek Firmina Didota. W 1839 przejął ojcowską gisernię prowadzoną dotychczas przez Krystiana Benecke i znacznie rozszerzył działalność zakładu. Dobrze wyposażona odlewnia została w 1841 roku sprzedana Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu, gdzie już w rok po sprzedaży opublikowano Wzory odlewów drukarskich mogących być zamówionemi w Gisserni Skarbowej (1842) z bogatym zasobem czcionek lanych z matryc sprowadzonych od Didota i Molé z Paryża oraz od Tauchnitza z Lipska.