. . .

Czcionki znaków matematycznych i antykwa dziełowa z warszawskiej oficyny Augusta Emanuela Glücksberga. Reprodukcja z podręcznika Franciszka Ząbkowskiego Teorya sztuki drukarskiej zastosowana do praktyki (1832).Wydawca


Skrypty