. . .

Czcionki trzech rodzajów sanskrytu (dewanagari, bengali i gratham) odlane w giserni warszawskiej drukarni Wiktora Dąbrowskiego przez Jana Konrada Benecke i stemplarza Andrzeja Schneydera. Przeznaczone dla archiwisty i orientalisty Walentego Skorochoda Majewskiego do jego książki O Sławianach i ich pobratymcach (1816) drukowanej u Dąbrowskiego. Ilustracja przedstawia fragment tabeli z dzieła Majewskiego.Wydawca


Skrypty