. . .

Popularna w zecerniach ręcznych antykwa linearna powstała w atelier odlewni Idźkowski i S-ka. Jest przerobionym krojem Futura autorstwa Paula Rennera. Odlano ją po raz pierwszy w 1931 roku. W latach 30. rejestrowana w Urzędzie Patentowym w dziale zdobnictwa. Krój posiada pięć odmian łacińskich: cienką, półgrubą, grubą, dziełową i kursywę. Pismo ma też dwie odmiany cyrylickie. Czcionki Paneuropy produkowano po wojnie do 1992 roku.Wydawca


Skrypty