. . .

Bezszeryfowa antykwa humanistyczna o neutralnym charakterze i przyjaznym tonie. Ma ona spełniać cele wizerunkowe studia projektowego Szykovnia, oraz sprawdzać się w tekstach o jednolitej lub zróżnicowanej strukturze. W tym celu dobrano odpowiednie proporcje liter – o dość dużej wysokości minuskuły. Kontrast w kroju jest nieduży, co zwiększa jego czytelność w małym stopniu pisma. Aby uzyskać przyjazny charakter litery posiadają dość otwarte apertury. Krój posiada trzy najważniejsze do składu odmiany – normalną, grubą oraz prawdziwą kursywę. System odmian nadaje się do zastosowania zarówno w druku, jak i na ekranie. Projekt powstał w ramach dyplomu magisterskiego w pracowni Znaku i Typografii prowadzonej przez prof. Krzysztofa Kochnowicza na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.  

Liczba odmian: 3