. . .

Tytułowa tekstura Aleksandra Augezdeckiego, typografa pochodzącego spod Pilzna, drukującego w latach 1549–1561 w Królewcu i Szamotułach. Tłoczył kilkoma rodzajami pism gotyckich, m.in. szwabachą jako pismem dziełowym. Współpracując ze Stanisławem Murzynowskim i Seklucjanem zasłużył się w ustalaniu reguł ortografii polskiej.Wydawca


Skrypty