. . .

Inicjałowe lombardy Aleksandra Augezdeckiego używane w Szamotułach. Forma graficzna liter lombardowych nawiązuje do średniowiecznych rękopiśmiennych pism uncjalnych. U Augezdeckiego wykonane były w postaci klocków drzeworytniczych wstawianych do metalowego składu.Wydawca


Skrypty