. . .

Czcionki hebrajskie z drukarni krakowskiej Macieja Wirzbięty, zastosowane po raz pierwszy w druku Franciszka Stancaro Tria papistarum fundamenta... w 1571 roku. Drukował nimi również Krzysztof Wolbramczyk w 1615 roku we Lwowie.Wydawca


Skrypty