Maciej Wirzbięta

 

Maciej Wirzbięta, (1523–1605), krakowski drukarz, wydawca dzieł Mikołaja Reja. Oficynę, związaną z obozem reformacji, prowadził od 1555/1557 roku we własnym domu przy ulicy Sławkowskiej. Wśród autorów oficyny znaleźli się m.in. Jan Kochanowski (Szachy, 1564 oraz inne) i Łukasz Górnicki (Dworzanin polski, 1566). Typograf w drukarni lał czcionki. Miał piętnaście kompletów pism: po sześć gotyckich i romańskich, a także hebrajskie i greckie. Pisma często uzupełniano literami do składania w języku polskim, niemieckim czy węgierskim. Zasób czcionek uzupełniały nuty chorałowe i mensuralne oraz bogaty materiał zdobniczy. O Macieju Wirzbięcie i jego drukarni w tekach IX–XI serii Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Ossolineum 1974–1981.