. . .

Fraktura do składania wyróżnień w oficynie Macieja Wirzbięty drukującego w Krakowie w latach 1555/7–1605. Użyta po raz pierwszy Postylli Mikołaja Reja w 1557 roku.Wydawca


Skrypty