. . .

Klasyczna późnorenesansowa kursywa typu włoskiego z krakowskiej drukarni Macieja Wirzbięty. W repertuarze znaków zawiera litery alternatywne, ligatury i abrewiacje. Używana głównie do składania łaciny, ale mająca też litery polskie.Wydawca


Skrypty