. . .

Czcionki hebrajskiego kroju TelAviv, wykonane w warszawskiej odlewni czcionek Jan Idźkowski i S-ka. W latach 30. rejestrowane w Urzędzie Patentowym w dziale zdobnictwa. Przykład z Wzorów czcionek żydowskich, Warszawa 1936.Wydawca


Skrypty