. . .

Czcionki hebrajskiego kroju odlewanego pod nazwą Chaim w odmianie tłustej i wąskiej, wykonane w warszawskiej odlewni czcionek Jan Idźkowski i S-ka według projektu Jana Lewitta. W latach 20/30. rejestrowane w Urzędzie Patentowym w dziale zdobnictwa. Przykład z katalogu Wzory czcionek żydowskich, Warszawa 1936.

Liczba odmian: 2Wydawca


Skrypty