. . .

Projekt antykwy Typos autorstwa Henryka Sakwerdy (1942–2017) wykonany w Zakładach Matryc Linotypowych w Katowicach przy współudziale Ośrodka Pism Drukarskich. Pismo otrzymało w drezdeńskim konkursie III nagrodę w kategorii pism akcydensowych. Wydawca


Skrypty