. . .

Krój pisma Silesiana został zaprojektowany przez Artura Frankowskiego i Henryka Sakwerdę na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Prace nad śląskim krojem projektanci rozpoczęli w kwietniu i zakończyli w październiku 2006 roku. Z założenia Silesiana miała być eleganckim, dekoracyjnym pismem do specjalnych druków, takich jak listy gratulacyjne, dyplomy, zaproszenia itp., promującym Region Śląski poprzez wykorzystanie jego regionalnych tradycji typograficznych. Projekt poprzedziły studia druków i rękopisów w katowickiej Bibliotece Śląskiej oraz w Książnicy Cieszyńskiej. Krój ten odwołuje się do działalności literniczej Hieronima Wietora - znakomitego śląskiego wydawcy i typografa, twórcy oryginalnej italiki  z XVI wieku oraz do tzw. kurrenty, odręcznego pisma o gotyckich korzeniach, powszechnie stosowanego na Śląsku w XVII-XIX wieku. Formy znaków literniczych Silesiany zostały oparte na piśmie pochyłym - cancellaresce - kancelaryjnym łacińskim piśmie kursywnym, posiadają jednak własny oryginalny kształt. Proporcje wysokości x, wydłużeń górnych i dolnych oraz wersalików, zostały wyprowadzone z zasad złotego podziału. Linki


Wydawca


Skrypty


Inne kroje tych projektantów:

Henryk Sakwerda:

Artur Frankowski: