. . .

Projekt odmiany podstawowej powstał na podstawie szkicu zamieszczonego w jednym z artykułów opublikowanych w latach sześćdziesiątych w czasopiśmie „Litera” redagowanym przez Romana Tomaszewskiego. Swoją formą odwołuje się do idei pisma uniwersalnego bez podziału na małe i duże litery. Krój Prototyp FA występuje w trzech odmianach: Regular, Shadow i Inline.

Liczba odmian: 3


Inne kroje tego projektanta: