. . .

W 1923 roku artysta grafik Ludwik Gardowski stworzył projekt polskich ornamentów typograficznych. Odlano je w tym samym roku w Warszawskiej Odlewni Czcionek Stanisława Jeżyńskiego. Osiemdziesiąt lat później zapomniany projekt zyskał swoją postać wektorową jako font w formacie OpenType. Elegancka i geometryczna forma Ozdób Gardowskiego FA pozwala na tworzenie rozmaitych, oryginalnych wzorów i kompozycji.     


Inne kroje tego projektanta: