. . .

Fonty kroju Szczuka FA są odwołaniem do polskiej, nie tylko typograficznej awangardy i dwóch wybitnych jej postaci – Mieczysława Szczuki i Teresy Żarnower. Krój Szczuka FA to hołd złożony tej dwójce projektantów. Inspiracją były: okładka tomiku poezji Anatola Sterna i Mieczysława Szczuki „Europa” z 1929 roku i okładka wydawnictwa „Obrona Warszawy” z 1942 roku – obie autorstwa Żarnowerówny. Krój ciężki, masywny i mocny. Lewicowa old school.Linki


Wydawca


Skrypty


Inne kroje tego projektanta: