. . .

Krój Julian FA odwołuje się do różnych projektów literniczych Władysława Strzemińskiego, w szczególności projektu okładki tomiku poezji "Z ponad" z roku 1930 autorstwa Juliana Przybosia. Projekt Strzemińskiego zaliczany jest do najwybitniejszych osiągnięć awangardy międzywojennej Europy. Na okładce jest zaledwie kilkanaście liter. Każdy z fontów Julian One, Two & Three zawiera pełen zestaw znaków, w tym cyfry, znaki interpunkcyjne i diakrytyczne.

Liczba odmian: 3Linki


Wydawca


Skrypty


Inne kroje tego projektanta: