. . .

Krój ma solidny i wyrazisty charakter. Konstrukcja liter jest uproszczona, a łuki są krótkie i przełama-ne – pismo nawiązuje do technicznego charakteru działalności prowadzonej przez Accen. Wyrazistości dodają dopracowane detale i wprowadzony charakter szablonowości. Kreski pionowe takich liter, jak m.in.: E, H, D czy R zostały tak ukształtowane, żeby przy zachowaniu solidnej budowy, przełamać jed-norodny charakter dużej ilości pionowych i poziomych elementów, które występują w wersalikach. Krój pisma powstał na zamówienie agencji PBD (pbd.pl) dla Accen Fall Arrest Sp. z o.o.