. . .

Krój pisma Koedu jest dopełnieniem nowego wizerunku marki Żak. Krój Koedu to jednoelementowe bezszeryfowe, które odpowiada na potrzeby komunikacji wizualnej na zróżnicowanych współczesnych nośnikach informacji od ulotek przez stronę internetową po kampanie outdoorowe. Grubsza odmiana pisma została wyposażona w zestaw piktogramów stosowanych w kampaniach promocyjnych marki. Piktogramy zostały zharmonizowane z krojem pisma i zaimplementowane do fontu. Krój Koedu powstał na zamówienie agencji PBD (pbd.pl) dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o.o.

Liczba odmian: 4Linki


Skrypty