. . .

Krój pisma Rainbow jest dopełnieniem nowego wizerunku marki Rainbow. Projekt kroju został oparty na nowym sygnecie marki. Krój Rainbow to jednoelementowe bezszeryfowe pismo o ciepłym i przyja-znym rysunku oraz solidnej budowie liter z zaokrąglonymi zwieńczeniami kresek. Rodzina pism Rain-bow obejmuje trzy odmiany: przyciągającą uwagę odmianę Display, która stanowi podstawę logotypu RAINBOW oraz jest stosowana do krótkich napisów oraz dziełowe odmiany Regular i Bold używane w dłuższych pasażach tekstu. Krój pisma powstał na zamówienie agencji PBD (pbd.pl) dla Rainbow To-urs S.A.Linki


Skrypty