. . .

Słownik to rodzina pism przeznaczona do składu długich tekstów, gdzie takie czynniki jak ekonomia składu i czytelność mają znaczenie. Poszczególne znaki są tak zaprojektowane, by mimo dość wąskiego pola, nie sprawiały wrażenia ściśniętych. Udało się osiągnąć dzięki temu szlachetne, zwężone proporcje litery. Wysokość średniej linii pisma jest zrównoważona – poszukiwałem kompromisu między łatwością rozpoznawania znaków, czytelnością w małym stopniu pisma oraz możliwością zastosowania niewielkiej, bądź zerowej interlinii.  Na rodzinę pism Słownik składa się dziwięć odmian grubości, które celowo zostały nazwane literami alfabetu, aby dać użytkownikowi większą swobodę wyboru. Znaki diakrytyczne zostały zaprojektowane z dużą starannością, aby umożliwić skład tekstów w różnych językach europejskich. Krój pisma został wyposażony w liczne funkcje zecerskie.  Konstrukcja znaków kroju Słownik oparta jest na śladzie pióra ze ściętą stalówką. Ślad narzędzia był punktem wyjścia i punktem odniesienia podczas podejmowania decyzji projektowych. Formy liter są proste, ale dopracowane, znaki są czyste i solidne, a kształty bardziej organiczne niż geometryczne. Odmianie prostej towarzyszy żywiołowa kursywa. Słownik to pismo o średnim kontraście mające sprostać nie tylko dobrym warunkom druku.   Projekt jest realizacją dyplomową powstałą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu pod kierunkiem promotora prof. Krzysztofa Kochnowicza i as. Viktoriyii Grabowskiej  

Liczba odmian: 4