. . .

Czcionki kursywnego pisma ormiańskiego imitującego pismo odręczne. Przykład z książki kierownika giserni Antoniego Herdana O odlewie liter. Krótkie wiadomości historyczne i teorja, Warszawa 1907, wydanej przez Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek S. Orgelbranda Synów.



Wydawca


Skrypty