. . .

Cyrylica cerkiewnosłowiańska. Przykład z książki kierownika giserni Antoniego Herdana O odlewie liter. Krótkie wiadomości historyczne i teorja, Warszawa 1907, wydanej przez Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek S. Orgelbranda Synów. Pismo po wojnie oferowano w warszawskiej Odlewni Czcionek do 1992 roku.Wydawca


Skrypty