. . .

Czcionki hebrajskiego pisma kroju Rasze odlewane w firmie Jan Idźkowski i S-ka z matryc giserni Orgelbrandów. Przykład z Wzorów czcionek żydowskich, Warszawa 1936. Wydawca


Skrypty