. . .

Krój pisma narzędziowego powstałego na bazie śladu pióra ściętego. Charakterystycznymi cechami kroju są: duży kontrast grubości linii oraz wzmocnienie grubości przy liniach pisma uzyskane poprzez zmianę kąta prowadzenia narzędzia podczas pisania. Kształty liter nawiązują do antykwy humanistycznej. Nazwa fontu Hebdów jest nawiązaniem do nazwy miejscowości położonej w pobliżu Nowego Brzeska, gdzie od kilku lat w miejscowym ponorbertańskim klasztorze odbywa się Letnia Szkoła Kaligrafii. Krój pisma jest używany przez autora do projektów własnych.Wydawca


Skrypty