. . .

Krój pisma narzędziowego powstałego na bazie rękopisu Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”. Kształty liter nawiązują do kurrenty kancelaryjnej z XVI w. Font posiada znaki alfabetu łacińskiego i cyrylicy. W roku 2010 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wydało książkę pt. „Septem Sidera”. Poemat religijny przypisywany Mikołajowi Kopernikowi, który jest złożony fontem Kopernik w języku łacińskim, polskim i rosyjskim. Krój pisma jest używany przez autora do projektów własnych. Wydawca


Skrypty