. . .

Font zaprojektowany w 4 odmianach: regular, regular italic, bold, extra bold. Krój pisma jednoelementowego. Wersja podstawowa posiada ligatury oraz kapitaliki. Charakterystyczną cechą projektu jest spłaszczenie łuków oraz zmiękczenie skosów. Odmiana extra bold nadaje się do składu tytułów, natomiast pozostałe stanowią komplet trzech odmian do składu tekstu z wyróżnieniami. Krój pisma jest używany przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz przez autora do projektów własnych.Wydawca


Skrypty