. . .

Font zaprojektowany na bazie pisma narzędziowego, pisanego stalówką elastyczną. Charakterystyczny duży kontrast grubości jest przeniesieniem efektu użytej stalówki, która przy nacisku w liniach opadających zostawia ślad gruby, a w liniach wznoszących bardzo cienki. Poza tym szeryfy poszczególnych liter są łączone, co w wersie dodatkowo podkreśla linię bazową pisma. Litery nawiązują stylem do klasycystycznej antykwy Bodoniego. Krój zawiera alfabet łaciński, grecki oraz cyrylicę.Linki


Wydawca


Skrypty