. . .

Font inspirowany ryciną Wilhelma Hondiusa (Hondta) z epoki baroku. Hondius był holenderskim rytownikiem dworskim króla polskiego Władysława IV z dynastii Wazów. Charakterystyczne ozdobne elementy liter nawiązują do dekoracyjnego pisma miedziorytniczego wykonanego przy użyciu rylca. Litery wersalikowe oraz wydłużenia minuskuł w kształcie spiralnych zakończeń są ucieleśnieniem stylu barokowego, który w grafice książkowej często wykorzystuje elementy zaczerpnięte ze świata roślin. Krój posiada również wersaliki antykwowe bez ozdób, które pozwalają na tworzenie np. liczb łacińskich.